Προνόμια

Οι αθλητές μας λαμβάνουν όλα τα προνόμια που προβλέπονται από τον ισχύοντα Αθλητικό νόμο για αθλητές που ανήκουν σε αναγνωρισμένα σωματεία και διακρίνονται σε σχολικά πρωταθλήματα, Πανελλήνιες ή Διεθνείς Διοργανώσεις ( βλ. σχετική νομοθεσία Γ.Γ.Α και ΥΠ.Π.Ε.Θ).

Επίσης λαμβάνουν ανταμοιβές σύμφωνα με τον εσωτερικό μας κανονισμό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Τέλος συμμετέχουν σε ημερίδες και σεμινάρια συνεργατών μας, εθελοντικές και ψυχαγωγικές δράσεις (εκδρομές, κατασκηνώσεις κλπ).